Garden Bloggers' Bloom - Day November 2013
Château de Villandry, Val de Loire, França 


El castell de Villandry, és propietat de la família espanyola Carvallo des de 1906. Joaquin Carvallo va crear els jardins en la dècada de 1910. El castell va ser remodelat en el segle XVIII, i va ser restaurat recentment. És un lloc agradable i familiar en cada peça i relata la part d’un temps amb el seu mobiliari i decoració.

Villandry és un castell renaixentista situat al cor dels tres nivells que formen les terrasses i jardins.

Aquest és l'últim dels grans castells renaixentistes construït a la ribera del Loira. Destaca per l'harmonia de la seva arquitectura i els seus jardins, el lloc és més conegut pels seus jardins, repartits en tres nivells, que combinen l'estètica, la diversitat i l'harmonia.

Villandry,és l'art del jardí

El jardí combina flors  decoratives i hortalisses, quadrícula regular  rectangular i abundància de  plantes.

En el jardí ornamental, el boix no sols forma la representació de símbols musicals, sinó també i sobretot els cors, remolins, les papallones, etc ... al•legories de tendre amor, l'amor, l'amor voluble i el tràgic amor.

El jardí d'aigua, per altra banda és més suau:  la conca té un paper preponderant, el so de les fonts i les grans zones de gespa porten  la calma i la tranquil•litat al visitant. Aquesta és la forma més pacífica del jardí i és ideal per relaxar-se o ... per somiar!

El lloc es complementa amb el simple jardí, que inclou les plantes medicinals i culinàries.The castle of Villandry, is owned by the Carvallo family from Spain in 1906. Joaquin Carvallo  Gardens was created in the 1910s. The castle was remodeled in the eighteenth century, and was recently restored. It is a pleasant and familiar place in each piece and tells of the time with its furniture and decoration.

Villandry is a Renaissance castle located in the heart of the three levels that form the terraces and gardens.

This is the last of the great Renaissance châteaux built on the banks of the Loire. Emphasizes the harmony of its architecture and its gardens, the site is known for its gardens, spread over three levels, that combine aesthetics, diversity and harmony.

Villandry, is the art of garden

The garden combines decorative flowers and vegetables, regular rectangular grid and abundance of plants.

In the ornamental garden, holly is not only the representation of musical symbols, but also and especially the hearts, swirls, butterflies, etc. ... allegories of tender love, love, fickle love and tragic love.

The water garden, on the other hand is softer: the basin has an important role, the sound sources and large areas of lawn bring calm and tranquility to visitors. This is the most peaceful garden and is ideal for relaxing or ... to dream!

The site is complemented with a simple garden, which includes culinary and medicinal plants.Copy this image and its link to place on your blog
Floral Love
Flowers
 
Geranium cinereum subsp. subcaulescens

Ramonda myconi

Tropaeolum tricolor

Calceolaria pinifolia

Campanula moesiaca

Dionysia involucrata

Salvia daghestanica

Roscoea humeana

Dodecatheon dentatum

Lewisia rediviva

Sutherlandia montanaCopy this image and its link to place on your blog
Floral Love